Bağlantıları atla

Dijital Pazarlamada Yetişkinleri Hedeflemenin Pratik Yöntemleri!

Dijital pazarlama ile ilgili daha önceki dönemlerde yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar ve düzenlenen e-ticaret kampanyaları yetişkinlerin; gençlere oranla internet alışverişlerine daha az ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu verilerden yola çıkarak kampanyalar çoğu zaman yetişkinlere hitap edecek şekilde düzenlenmez. Sanal alışverişin gençler arasında daha yaygın olduğu düşüncesi, dijital pazarlamada stratejiler gençlere yönelimi sağlar.

Ancak son dönemlerdeki araştırmalardan 75 yaş üstü yetişkinlerde tablet kullanımın yaygın olduğu, 65 – 74 yaş arasındaki yetişkinlerin yaklaşık %50’sinin sosyal medya hesabının bulunduğu öğreniliyor. Durum böyle olunca dijital pazarlamada artık yetişkinler de hedef alınmaya başlandı.

Yazının devamında yetişkin bireylerin dijital pazarlamayı doğru anlamasının sağlanması, 60 yaşın üzerindeki kişiler için pazarlama projelerinin geliştirilmesi ve yararlanmasının sağlanması gibi dünya genelinde geçerli bazı püf noktaları yer alıyor.

Dijital Pazarlamada Kaliteli İşin Hedef Kitle için Önemi

Büyük kitleler üzerinde etki eden dijital pazarlama kampanyaları incelendiğinde kampanyanın esas fırsatının yanı sıra etkileyici ek fırsatlar da sunulur. Düzenlenen kampanyalarda, yararlanan kişinin aile fertleri hedeflenebildiği gibi bazı kampanyalar belirli meslek mensuplarına yönelik de düzenlenir. Dijital pazarlama stratejileri ve hedef kitle belirlenirken yerele yönelik adımlar da atılır.

Ayrıca kampanyalarda son dönemlerde 60 yaş üzeri kişilerin yararlanması, bu kişilerin kampanyaların dışında kalmaması da amaçlanır. Fakat yapılan araştırmalar dijital pazarlama fırsatları ile yetişkinlerin daha çok ilgilenmesi için odak noktalarına hitap edilmesi gerekliliğini ortaya koyar. Yetişkin kişilerin dijital pazarlamaya olan ilgilerinin artması, kampanyaların bu kişiler için güçlü hale getirilmesi ve desteklenmesine bağlıdır.

Araştırma Sonuçları İlginç Veriler Ortaya Koyuyor

Ofcom adlı şirket tarafından yapılan araştırma sonucunda hazırlanan rapor yetişkinlerin sosyal medya kullanımı ve bu platformlardaki hareketleri ile ilgili bilgiler verir.

2019 yılına dair hazırlanan bu rapora göre;

 • 55 – 64 yaş arasında olan kişilerin %96’sı cep telefonu kullanıyor.
 • Aynı yaş gurubundaki kişilerin %58’i sosyal medya hesabına sahipken,
 • %43’ü sosyal medyadaki paylaşımları takip ediyorlar.

65 Yaşın Üzerindeki Yetişkinlerin %92’si Cep Telefonu Kullanıyor

Rapora göre 65 – 74 yaş aralığında olan yetişkinlerin %92’lik kısmının cep telefonu var. Aynı yaş grubunun %34’ünün sosyal medya hesabı bulunuyor ve hesaplarındaki paylaşım akışını takip ediyorlar.

Ofcom tarafından hazırlanan rapordan 75 yaşın üzerindeki kişilerin

 • %81’inin cep telefonu olduğu,
 • %20’sinin sosyal medya profilinin bulunduğu ve
 • %22’sinin de hesaplarındaki paylaşımlara ilgi gösterdiği öğreniliyor.

Dijital Pazarlamada Şirketler Yeni Stratejilere Yöneliyor

Bu ve bunun gibi pek çok araştırmadan, dijital pazarlamada şirketlerin ve gençlerin yanı sıra 65 yaş üzerindeki kişilere erişim sağlamak üzere stratejiler belirlemesi gerektiği anlaşılıyor. Bunu sağlamak için öncelikle;

 • Akıllı telefon, mobil uygulama ve SMS ile erişimi artırmaları,
 • Hedef kitleye yönelik SMM olarak kısaltılan Sosyal Medya Pazarlaması,
 • Video paylaşımı gibi yollara ağırlık vererek kitle eğilimlerini ölçeklendirmesi gerekiyor.

Dünya genelinde mobil teknolojiye duyulan güvenin giderek artması hedef kitlelerin yaş ortalamasının düşmesini sağlıyor. 50 – 60 yaş civarında olan kişilerin teknolojiye ilgisinin artması akıllı telefon, tablet ve diğer teknolojilerin kullanımın her yıl daha da artması olarak karşımıza çıkıyor.

Asıl Hedef Tüketiciye Doğrudan Ulaşmak

Dijital pazarlamacıların asıl hedefi teknolojiyi kullanarak tüketicilere doğrudan ulaşmaktır. Stratejiler belirlenirken tüketicileri etkileme yöntemleri önceliklendirilir ve hayata geçirilir. Dijital pazarlamada etkili stratejilerden bazıları AMP içerik alternatifleri, mobil içerikler, bilinen mobil optimizasyonları ve tüketicilerin demografik bilgilerinin kullanılmasıdır.

Yetişkinler Yeniliklere Açık değil

Ofcom’un hazırladığı rapordan ayrıca çevrimiçi keşif eğilimlerin yaşla orantılı olarak düştüğü, 16 ile 24 yaş arasındaki internet kullanan kişilerin %30’luk kısmının daha önce ziyaret etmedikleri web sitelerini ve mobil uygulamaları kullanmaya açık oldukları, ancak 55 yaş üzerindeki kişilerde bu alışkanlığın %10’a düştüğü öğreniliyor.

Dijital Kullanım Alışkanlıklarının Değiştirilmesi Mümkün mü?

Bu durum dijital pazarlamada faaliyet gösteren kişilerin yaş ortalaması büyük olan kitlelere yönelik bilgiler, marka ve içerikler oluşturmasını sağlıyor. 55 yaş üzerindeki kişilerin öncelikle bilgilendirilmesi, daha sonra dijital kullanımlar konusunda yardımcı olunması bir ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Dijital pazarlamada bu hedefe ulaşılması gereken birkaç yol bulunuyor. Paylaşımlarda yararlanılacak en etkili yöntemlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Bireylerin toplu olarak bulunduğu çeşitli yaşam tarzı merkezlerinden yararlanmak
 • Yerel araştırmalardan ve konumdan yararlanarak içerikler paylaşmak
 • Ücretsiz araçlar sunmak, tavsiyelerde bulunarak ipuçları paylaşmak
 • Kesintisiz çevrimiçi – çevrimdışı kullanıcı deneyimleri sunmak
 • Pazarlama kanallarındaki noktaları doğru birleştirilerek kolay hale getirmek, dijitalde sadeleştirmeye gitmek
 • Telefon görüşmelerinden yararlanmak
 • Çeşitli indirimler sunarak kampanyaları cazip hale getirmek
 • Dijital kullanımla ilgili bilgilendirme ve eğitim içeriklerine önem vermek

Yetişkin Kullanıcılar Kişisel İletişimi Tercih Ediyor

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan bir diğer ilginç gerçek de yaşı büyük olan internet kullanıcılarının içeriklerin kişiselleştirilmesine ve kişisel kullanıcı deneyimlerine ilgi göstermeleri olarak dikkat çekiyor. Yetişkin dijital platform kullanıcıları bir başka deyişle kişisel iletişime, müşteri hizmetleri gibi geleneksel iletişim kanallarına daha çok ilgi gösteriyorlar. Dijital pazarlamada şirketleri bu yöntemlere ağırlık vererek 55 yaş üzerindeki kişileri hedef kitle olarak belirleyebiliyorlar. Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.

 • Pazarlama için yollanan mesajların kişiye özel, anlaşılması kolay ve aksiyon almak için basit olması
 • Tek tıklama ile erişilen işlemlerden ve telefon aramalarından yararlanma
 • Yerel makale, katalog, el ilanı ve indirim kodu gibi çevrimdışı ve geleneksel pazarlama yöntemlerinden yararlanma
 • Kampanya avantajlarını açık bir dille belirtmek, akıllarda oluşacak çeşitli soruları açığa kavuşturmak

Yetişkinler Satın Alma Sürecinde Net Bilgi İstiyor

Yaşı büyük olan internet kullanıcıları ziyaret ettikleri sitelerde ve kullandıkları mobil uygulamalarda daha fazla bilgilendirme, açıklama ve netlik ararlar. Özellikle satın alma sürecinde bu net bilgilerin yer alması yetişkinlerin kullanımını artırır. 60 yaş grubu için tasarlanan dijital pazarlamada tercih edilen uygulamalar, daha çok açıklamaya ve bilgiye yer vermek, zamandan daha fazla tasarruf etmelerini sağlamak atılacak doğru adımlardandır. Bir e-ticaret sitesinde yeterli bilginin olmaması, online bankacılığın güvenli hale getirilmemiş olması, web sitesinde telefonla ulaşmanın mümkün olmaması gibi durumlar yetişkinler üzerinde caydırıcı etki ediyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

 • Yerel araştırmalar yaparak yerel halka yönelik çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtmak
 • Hane halkını da ilgilendiren kampanyalar düzenleyerek bunu el ilanları ile duyurmak
 • Çevrimdışı CTA’ların yanı sıra telefon araması gibi çevrimiçi adımlar atmak

Video Paylaşımlarında Yetişkinlerin Hedeflenmesi

Dijital pazarlamada yetişkin bireyleri hedefleyen şirketlerin video paylaşımın kitleye yönelik olması önemlidir. Yaşı ilerlemiş kişilerin interneti kullanmadığının düşünülmemesi, sürekli gençlere yönelik video paylaşımları yapılması, internet kullanımının artık yaşlı kişiler arasında yaygın olduğunun unutulmaması bu konudaki püf noktalarıdır.

Yine yapılan araştırmalar;

 • 70 yaş civarındaki kişilerin %63’ünün haftada 11 ile 30 saatini internette gezinmeye harcadığını,
 • Bu gezinti sırasında ziyaret edilen web sitelerinin 30 – 60 yaş arasındaki kişilerin ziyaret ettikleri ile aynı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu durumda dijital pazarlamada uygulanan yöntemler arasında yaşlı yetişkinlerin izleyebileceği ve ilgi duyabileceği türden video paylaşımlarının artırılması önem kazanıyor.

Yetişkinlerin hedeflendiği video paylaşımlarında kullanılan kavramların açıklanması, içeriğin kolay anlaşılır ve etkili olması önem taşıyor. Video paylaşımı yapan pek çok marka bu yolla yetişkin kullanıcıları etkilemeyi başarıyor ve sürü psikolojisinden yararlanarak satış sağlayabiliyor.

Doğru Yöntemlerle Kitleye Ulaşmak Mümkün

Yaşlı kitleler için geniş pazarlama fırsatlarının sunulması dijital pazarlamanın giderek odak noktası haline gelirken, teknoloji meraklısı olan kişilerin yaş ortalamasının artması bu konuda kaynak oluşturuyor. Kullanımın üst seviyeye çıkarılması için pazarlama ekipleri tarafından daha fazla kitlenin hedeflenmesi şartı da önemini koruyor. İhtiyaç duyulan temel taktiklerin iyi bilinmesi, kolay çevrimiçi ve çevrimdışı deneyimlerin sunulması ve doğru video içerik pazarlamasının yapılması; marka bilinirliğinin sağlanması ve satışın artması için gereken püf noktaları olarak göze çarpıyor.

Yorum bırak

Keşfet
Kaydır